Desenvolupament estratègic

Assesorament

Estudis

Identificació, avaluació i gestió de projectes

Comunicació

L’equip de Nadir té experiència en la facilitació i creació de polítiques de cooperació i acció humanitaria, així com en l’assessorament a administracions públiques i entitats de la societat civil. Hem participat en la creació i el desplegament d’un bon nombre de plans directors, instruments i estratègies institucionals, facilitant el seu disseny o acompanyant la seva posada en marxa. Hem dut a terme identificacions i avaluacions de programes i projectes, tant de cooperació com d’educació a la ciutadania.

Així mateix, hem portat a terme estudis i publicacions vinculades amb la cooperació i la justícia global, caracteritzant la seva evolució quantitativa i qualitativa durant els darrers anys al nostre país, i el seu vincle amb les agendes internacionals. També hem donat suport a la comunicació de tot aquest coneixement, mitjançant la realització o l’assessorament a campanyes i productes concrets.

 

Desenvolupament estratègic

A través de Plans Directors o Plans estratègics, facilitem processos participatius on administracions públiques i entitats de la societat civil poden estructurar les seves polítiques, organització i perspectiva futura.

 

Assesorament

Acompanyem a tota mena d’organitzacions en la presa de decisions clau per al seu funcionament i la seva estratègia, fent part dels seus espais formals o definint un pla específic per a cada situació concreta.

 

Estudis

Portem a terme recerques vinculades a les polítiques de cooperació i entorn la justícia global, adaptats a les necessitats de les administracions públiques i entitats, partint del tractament de dades i el treball de camp.

 

Identificació, avaluació i gestió de projectes

Realitzem identificacions i avaluacions de projectes, a nivell estratègic o d’accions concretes, analitzant la perspectiva de drets humans i de gènere, tant d’educació a la ciutadania com de desenvolupament. Donem suport a les administracions públiques en la gestió d’accions de cooperació, incloent l’execució d’accions a terreny.

 

Comunicació

Dissenyem i desenvolupem accions, campanyes i estratègies de comunicació, vinculades a l’educació per a la ciutadania i la divulgació d’accions de cooperació. Produïm audiovisuals i podcasts per al gran públic, assegurant la seva distribució i publicació als mass media.