Historiador de l’Art per la Universitat de León i Postgrau en Enfocament de Marc Lògic en projectes de cooperació internacional per la UOC. Actualment, treballo com a tècnic de projecte per a la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. Al llarg dels meus 18 anys de trajectòria professional he treballat en el disseny, gestió i avaluació de projectes de cooperació internacional en terreny, especialment al continent africà (Algèria, Burundi, Etiòpia, Sudan). He gestionat projectes a diferents sectors (ajuda humanitària, salut, nutrició, seguretat alimentària, aigua i sanejament, educació per al desenvolupament, prevenció de l’extremisme violent). També he avaluat i realitzat diagnòstics tant com a avaluador extern, com també com a membre del Centre de Mitjans de Vida de la Federació Internacional de la Creu Roja. Des del 2019 m’he enfocat en l’enfortiment de capacitats d’ONGs i organitzacions de la societat civil en el disseny i la formulació de projectes als Balcans, l’Àsia Central, i ara també, a Catalunya.