Sóc doctora en Sociologia, postgraduada en Gènere i Polítiques Públiques i llicenciada en Treball Social. Investigo les relacions entre les desigualtats de gènere, la pobresa i els models de desenvolupament, m’he especialitzat en Educació per a la Justícia Global (o Educació emancipadora o Educació per a la Ciutadania Global) incorporant l’anàlisi feminista, la mirada intercultural i interseccional de gènere, raça i classe. Actualment sóc investigadora postdoctoral i professora en la facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, on imparteixo docència en graus i postgraus, també he publicat diferents articles acadèmics en revistes i llibres. Vaig iniciar la meva carrera professional al meu país, Xile, coordinant i executant polítiques socials de gènere i habitatge, posteriorment em vaig traslladar a Espanya. He treballat a la fede.cat, en ONGs i com a cooperant expatriada en Centre Amèrica i he col·laborat com a formadora i consultora amb moltíssimes entitats i administracions catalanes, europees i de Amèrica llatina. Si busco el nord miro al Sud.